Codi Arian

ABCh - Diolch yn FawrCafwyd tymor llwyddiannus iawn o weithdai ABCh diddorol yn Ysgol Bro Pedr cyn gwyliau’r Nadolig. Un o’r gweithdai ar gyfer blynyddoedd 8 ac 11 oedd creu addurniadau Nadolig er mwyn codi arian ar gyfer Canolfan y Bont.

Hoffwn ddweud diolch wrth bawb sydd wedi archebu addurn Nadolig, llwyddwyd codi £337 i Ganolfan y Bont.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr