Côr ‘Autograss Allstars’

Mae Leah Regan o 6 Grannell wedi bod yn rhan o gôr yr ‘Autograss Allstars’. Mae’r côr wedi recordio sengl i godi arian i ‘Cancer Research Uk’. Da iawn ti Leah!

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr