Cwcis

Ers y 26ain o Fai 2012, mae angen i holl wefannau’r DU gydymffurfio â Chyfarwyddyd E-Breifatrwydd yr Undeb Ewropeaidd (2009/136/EC). Rhan fechan o’r cyfarwyddyd hwn sy’n ymwneud â chwcis, a thra bod dal gennych hawl i ddefnyddio cwcis ar wefan, mae’n rhaid i chi wneud yn glir i’r rhai sy’n ymweld â’ch gwefan fod cwcis yn cael eu defnyddio. Mae’n rhaid arddangos neges neu rybudd fel bod yr ymwelydd yn ymwybodol ohonynt.

Beth yw cwci?

Darn bach o ddata yw cwci, sydd fel arfer yn cynnwys dynodwr unigryw, a anfonir at y porwr ar eich cyfrifiadur neu’ch ffôn symudol (cyfeirir ato yma fel ‘dyfais’) o gyfrifiadur gwefan. Mae’n cael ei storio ar yriant caled eich dyfais. Gall pob gwefan anfon ei gwci ei hun i’ch porwr, os yw dewisiadau eich porwr yn caniatáu hynny. Er mwyn gwarchod eich preifatrwydd, bydd eich porwr ond yn caniatáu i wefan gael mynediad at gwcis y mae’r porwr eisoes wedi’u hanfon atoch, nid y cwcis a anfonwyd atoch gan wefannau eraill. Mae nifer o wefannau yn gwneud hyn pryd bynnag y bydd defnyddiwr yn ymweld â’u gwefan er mwyn olrhain llif traffig ar-lein.

Mae gwefan Ysgol Bro Pedr yn defnyddio cwcis i fonitro perfformiad ein safle yn unig.

Sut i ddileu cwcis neu eu rheoli

Ni fydd y safle hwn yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch y gellid ei ddefnyddio i ddatgelu pwy ydych chi. Fodd bynnag, os hoffech gyfyngu ar, neu atal, y cwcis y mae’r wefan hon neu unrhyw wefannau eraill yn eu hanfon atoch, gallwch wneud hynny drwy addasu gosodiadau eich porwr. Dylai’r swyddogaeth ‘Help’ ar eich porwr ddangos sut i wneud hyn.

Fel arall, gallwch ymweld â www.aboutcookies.org sy’n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr ynglŷn â sut i wneud hyn ar amrywiaeth helaeth o borwyr. Cewch yno hefyd fanylion ynglŷn â sut i ddileu cwcis oddi ar eich cyfrifiadur, yn ogystal â gwybodaeth fwy cyffredinol am gwcis. Os hoffech wybod sut i wneud hyn ar borwr eich ffôn symudol, dylech astudio llawlyfr eich ffôn.

Dylech sylweddoli bod cyfyngu ar gwcis yn gallu amharu ar eich defnydd o’r wefan hon.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr