Cwpan Wynne Lloyd

Ffeinal arall o’n flaen yng Ngheredigion wrth i’r tîm Dan 19 ennill yn erbyn Caerffili yn rownd gyn derfynol Cwpan Wynne Lloyd! Sgôr derfynol 16-15.

Da iawn fechgyn!

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr