Cwrdd Diolchgarwch

Diolchgarwch 2016

Diolch i’r Canon Andy Herrick o Eglwys Sant Pedr a ddaeth i mewn i gynnal Cwrdd Diolchgarwch yn yr ysgol. Diolch hefyd i Jake a Woody Pobyddion Lewis Bakery am goginio torth o fara arbennig iawn i ni.

 

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr