Llythyron

Campws Iau / Junior Campus

26-04-21 – Dyddiadau Allweddol (campws 3-19) – Key Dates (3-19 campus)154.7 KB28-04-21 – Dyddiadau Pwysig Tymor yr Haf 2021 (Cynradd) – Important Summer Term Dates (Junior Campus)84.4 KB30-04-21 – Materion Pwysig (Llythyr i rieni cynradd) – Important Issues (letter for junior campus parents)209.7 KB12-05-21 – (Cynradd) Adborth yr holiadur ynghylch dychwelyd i'r ysgol – (Primary) Feedback from the questionnaire regarding the return to school306.7 KB07-06-21 – Thema yn yr Ardd (Meithrin a Derbyn) – In the Garden Theme (Nursery and Reception)473.3 KB14-06-21 – Campws Cynradd Prosiect Allan a Ni – Juniour Campus Out we Go Project1.3 MB17-06-21 – Y drawsnewid ADY – Changes to ALN200.5 KBGwasanaeth Cerdd Ceredigion Music Service – Face to face Risk Assessment June 2021273.9 KB18-06-21 – Gwersi Cerdd Peripatetig – Peripatetic Music Lessons213.3 KB18-06-21 – Prosiect Allan a Ni – Out we Go Project (Wythnos 2 -Week 2)994.2 KB23-06-21 – Noson Rieni (Meithrin-Bl.2) – Parents Evening (Nursery-Year2)145.4 KB23-06-21 – Noson Rieni (Bl.3-Bl.6) – Parents Evening (Years 3-6)145.3 KBNoson Rieni: Canllaw i rieni / Parents' Evening: Guide for parents205.6 KB28-06-21 – Llythyr Pontio Bl.6 – Year 6 Transition Day Letter221.8 KB29-06-21 – Parti Gadael Blwyddyn 6 – Year 6 Leaving Party275.1 KB02-07-21 – Prosiect Allan a Ni – Out we Go Project (Wythnos 4 -Week 4)967.4 KB16-07-21 – Trefniadau Medi 2021 (Campws Cynradd) – Arrangements for September 2021 (Primary Campus)94.2 KB

Blynyddoedd 7-11 / Years 7-11

04.03.21 – Qualifications Wales -Letter to learners re. appeals, timeline and equalities (Summer 2021)703.3 KB04.03.21 – Qualifications Wales – Llythyr at ddysgwyr ynglŷn ag apelio, llinell amser a chydraddoldeb (Haf 2021)719.6 KB12-03-21 – COVID-19 Rapid Lateral Flow Self-Test – Letter to parents of years 10-13 pupils128.8 KB12-03-21 – Phrofion Llif Unffordd – Llythyr i rieni blynyddoedd 10-13139.2 KB24-04-21 – Ymddygiad (Campws Uwchradd) – Behaviour (Senior Campus)1.7 MB26-04-21 – Dyddiadau Allweddol (campws 3-19) – Key Dates (3-19 campus)154.7 KB12-05-21 – Adborth yr holiadur ynghylch dychwelyd i'r ysgol – Feedback from the questionnaire regarding the return to school312.9 KB18-05-21 – Blwyddyn 11 (Trefniadau wythnos nesaf a gwybodaeth bwysig) – Year 11 (arrangements for next week & other important information)215.7 KB20-05-21 – Bl.11-13 (neges wrth Gymwysterau Cymru) – Years 11-13 (a message from Qualifications Wales)183.8 KB10-06-21- Bl.Yr.11 – Trefniadau ar gyfer rhannu’r canlyniadau TGAU dros dro – Arrangements for sharing temporary GCSE results372.4 KB14-06-21 – Amserlen Asesiadau Bl.10 Haf 2021 – Year 10 Assessments Timetable Summer 2021345.7 KB17-06-21 – Y drawsnewid ADY – Changes to ALN200.5 KBGwasanaeth Cerdd Ceredigion Music Service – Face to face Risk Assessment June 2021273.9 KB18-06-21 – Gwersi Cerdd Peripatetig – Peripatetic Music Lessons213.3 KB18-06-21 – Prosiect Allan a Ni – Out we Go Project (Wythnos 2 -Week 2)994.2 KB01-07-21 -Diwrnod 'Camu i'r Chweched' – 'Stepping Into Sixth Form' Day (14-07-21)380.9 KB01-07-21 – Amserlen Diwrnod Pontio'r Chweched – Sixth Form Transition Day Timetable (14-07-21)386.1 KB02-07-21 – Prosiect Allan a Ni – Out we Go Project (Wythnos 4 -Week 4)967.4 KB08-07-21 – Llythyr Gwisg Ysgol Medi 2021 – School Uniform Letter September 2021188.5 KB16-07-21 – Trefniadau Medi 2021 (Campws Uwchradd) – Arrangements for September 2021 (Secondary Campus)153.4 KB16-07-21 – Diwrnodau Canlyniadau (bl.11-13) – Results Days (Yrs.11-13)222.0 KB

Blynyddoedd 12-13 / Years 12-13

04.03.21 – Qualifications Wales -Letter to learners re. appeals, timeline and equalities (Summer 2021)703.3 KB04.03.21 – Qualifications Wales – Llythyr at ddysgwyr ynglŷn ag apelio, llinell amser a chydraddoldeb (Haf 2021)719.6 KB12-03-21 – COVID-19 Rapid Lateral Flow Self-Test – Letter to parents of years 10-13 pupils128.8 KB12-03-21 – Phrofion Llif Unffordd – Llythyr i rieni blynyddoedd 10-13139.2 KB24-04-21 – Ymddygiad (Campws Uwchradd) – Behaviour (Senior Campus)1.7 MB26-04-21 – Dyddiadau Allweddol (campws 3-19) – Key Dates (3-19 campus)154.7 KB12-05-21 – Adborth yr holiadur ynghylch dychwelyd i'r ysgol – Feedback from the questionnaire regarding the return to school312.9 KB13-05-21 – Blwyddyn 12. Trefniadau'r wythnosau nesaf – Year 12. Arrangements for the following weeks217.6 KB20-05-21 – Blwyddyn 13 (Trefniadau wythnos nesaf a gwybodaeth bwysig) – Year 11 (arrangements for next week & other important information)218.8 KB20-05-21 – Trefniadau'r wythnosau nesaf a Tasgau ymchwil (Bl.12) – Arrangements for the following weeks & Research Tasks (Yr.12)423.4 KB20-05-21 – Bl.11-13 (neges wrth Gymwysterau Cymru) – Years 11-13 (a message from Qualifications Wales)183.8 KB10-06-21- Bl.Yr.12 – Trefniadau ar gyfer rhannu’r canlyniadau UG dros dro – Arrangements for sharing temporary AS results372.7 KB10-06-21- Bl.Yr.13 – Trefniadau ar gyfer rhannu’r canlyniadau Lefel A dros dro – Arrangements for sharing temporary A Level results372.6 KB17-06-21 – Y drawsnewid ADY – Changes to ALN200.5 KBGwasanaeth Cerdd Ceredigion Music Service – Face to face Risk Assessment June 2021273.9 KB18-06-21 – Gwersi Cerdd Peripatetig – Peripatetic Music Lessons213.3 KB18-06-21 – Prosiect Allan a Ni – Out we Go Project (Wythnos 2 -Week 2)994.2 KB01-07-21 -Diwrnod 'Camu i'r Chweched' – 'Stepping Into Sixth Form' Day (14-07-21)380.9 KB01-07-21 – Amserlen Diwrnod Pontio'r Chweched – Sixth Form Transition Day Timetable (14-07-21)386.1 KB02-07-21 – Prosiect Allan a Ni – Out we Go Project (Wythnos 4 -Week 4)967.4 KB08-07-21 – Llythyr Gwisg Ysgol Medi 2021 – School Uniform Letter September 2021188.5 KB16-07-21 – Trefniadau Medi 2021 (Campws Uwchradd) – Arrangements for September 2021 (Secondary Campus)153.4 KB16-07-21 – Diwrnodau Canlyniadau (bl.11-13) – Results Days (Yrs.11-13)222.0 KB
Cymraeg