Cyllid Myfyrwyr Cymru 2019/20 – mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Dylai myfyrwyr sy’n gwneud cais am le mewn prifysgol neu goleg yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20 wneud cais am eu cyllid myfyrwyr yn awr! Y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais yw ar-lein ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Mae’n bwysig eu bod yn gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau y byddant yn cael eu harian yn brydlon erbyn dechrau eu cwrs.

Nid oes angen bod lle wedi’i gadarnhau ar eu cyfer mewn prifysgol neu goleg cyn iddynt wneud cais – dylent ddefnyddio’r cwrs y maent yn ei ffafrio a’i newid yn nes ymlaen os oes angen.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr