Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr y Llyfrgell

Mae hi’n Ddiwrnod y Llyfr ar ddydd Iau, Mawrth 7fed ac er mwyn dathlu rydym yn cynnal cystadleuaeth stori fer i ddisgyblion Bro Pedr. Gellir ysgrifennu stori Cymraeg neu un Saesneg a bydd angen dychwelyd unrhyw gynigion i Lyfrgell y campws hŷn erbyn dydd Gwener, Mawrth 8fed.

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr