Cystadleuaeth Minecraft

Minecraft

Llongyfarchiadau i Simeon, Caleb, Beiron, Ryan a Harry ar dderbyn tystysgrifau am wneud yn arbennig o dda yng nghystadleuaeth “Minecraft” a gynhaliwyd gan Cered a diolch i Rhodri Francis am ddod atom i gyflwyno’r gwobrau. Daliwch ati fechgyn.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr