Dathliadau Diwrnod y Llyfr

Enillwyr Diwrnod y Llyfr

Mae’r disgyblion wedi gwisgo fel cymeriadau allan o lyfrau heddiw ar gyfer eu dathliadau Diwrnod y Llyfr. Bydd cyfle hefyd I wneud llu o weithgareddau gysylltiedig yn ystod y dydd.
Yn y llun gweler enillwyr y gystadleuaeth Gwisg Ffansi. Llongyfarchiadau mawr i bawb cymerodd rhan – roedd pawb yn edrych yn wych. Miss Heini o’r Llyfrgell oedd y beirniad heddiw a diolch yn fawr iawn i’r Archfarchnad Co-op yn Llanbed am eu rhodd hael o’r gwobrau i’r disgyblion.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr