Dathlu Llwyddiant Canlyniadau Safon Uwch Ysgol Bro Pedr

Roedd disgyblion Ysgol Bro Pedr yn hapus dros ben gyda’u canlyniadau Safon Uwch eleni, gydag 82% o’r graddau a ddyfarnwyd i fyfyrwyr oedd yn astudio lleiafrif o dri phwnc Safon Uwch yn raddau A*- C. Roedd 27% o’r graddau a ddyfarnwyd yn raddau A neu A*.

Derbyniodd Julianna Barker 2A* ac 1A a bydd Julianna yn mynd ymlaen i astudio Athroniaeth ac Eidaleg ym Mhrifysgol Rhydychen. Derbyniodd Nest Jenkins, Prif Ferch, 3A* a 2A, derbyniodd Alwyn Evans, Prif Fachgen, 2A* a 2A, derbyniodd Carys Jones 1A* a 2A, derbyniodd Rhian Harries 3A a 2B, derbyniodd Rhiannon Davies 1A*, 2A ac 1B, derbyniodd Ceri Pickett, Rhys Davies a Miranda Parry 3A ac 1B, derbyniodd Elan Jones 1A*, 2A ac 1C a derbyniodd Carys Williams 3A ac 1C, ond i enwi rhai disgyblion.

Dywedodd Jane Wyn, Pennaeth, “Rydym yn ymhyfrydu yn llwyddiannau ein disgyblion eleni eto. Mae eu llwyddiant yn adlewyrchu eu gwaith caled nhw, ymrwymiad yr athrawon a chefnogaeth eu teuluoedd. Hoffwn fanteisio ar y cyfle yma i ddymuno pob llwyddiant i’n disgyblion yn ystod y bennod nesaf yn eu bywydau hwy, boed hynny yn y byd gwaith neu yn y Brifysgol. Fel Ysgol, ein gobaith ni yn Ysgol Bro Pedr yw ein bod ni wedi paratoi ein disgyblion gyda’r amryw o sgiliau sydd eu hangen er mwyn iddynt ffynnu mewn byd cystadleuol tu hwnt”.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr