Dathlu’r Iaith Gymraeg

Cynhaliwyd diwrnod yn y campws iau wythnos diwethaf i ddathlu a hybu ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg.

Daeth y disgyblion i’r ysgol mewn dillad yr un lliw â fflag Cymru, neu mewn gwisg draddodiadol Cymraeg ac fe fu’r disgyblion yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau a oedd yn eu dysgu am ddiwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg.

Dyma rai lluniau:

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr