Disgyblion wedi eu dewis ar gyfer Rhestr Fer Gwobrau Arloesedd Cymru

Wedi ymweliad Safonwr D&T Safon Uwch a’r Safonwr TGAU,  cafodd gwaith 11 o’n disgyblion eu hystyried yn waith arloesol o safon uchel ac fe roddwyd eu henwau ar y rhestr fer i’w arddangos  yng Ngwobrau Arloesedd Cymru yng Nghaerdydd ym Mis Hydref. Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol :-

TGAU – Elin Williams, Mererid Thomas, Hanna Davies, Milosz Zgorski ac Aaron McKay.

UA – Ffion Hopkins, Matt Small ac Elin Davies.

Safon Uwch – Nia Thomas, Osian Jones ac Iestyn Evans.

Braf nodi yn ychwanegol, ein bod newydd glywed y bydd Gwaith Safon Uwch Nia ac Iestyn a Gwaith UA Ffion a Matt yn cael eu harddangos yn Arddangosfa Arloesedd CBAC ym Mangor a Chaerdydd yn yr Hydref i ysbrydoli disgyblion Cymru gyfan.  Llongyfarchiadau gwresog i’r disgyblion a diolch enfawr i holl staff yr Adran Dylunio a Thechnoleg am eu gwaith di flino.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr