Disgyblion yn Dathlu eu Canlyniadau TGAU

Roedd yna lawer i’w ddathlu eleni eto wrth i ddisgyblion Ysgol Bro Pedr gasglu eu canlyniadau TGAU. Cafwyd rhai o’r canlyniadau gorau gan Lucy Hill, 13 A* a 2 A, ac Eleri James a gafodd 11 A* a 2 A. Cafwyd llwyddiant ysgubol gan y disgyblion canlynol hefyd: Lisa Evans (canlyniadau yn cynnwys 13 A*/A), Elin Davies (canlyniadau yn cynnwys 12 A*/A), Amber Davies, Heledd Jenkins a Madeleine Smith a gafodd canlyniadau oedd yn cynnwys 11 A*/A, Carys Evans (canlyniadau yn cynnwys 10 A*/A), Gethin Bevan, Emma Herbert, Owen Schroder a Theo Teasdale a gafodd canlyniadau oedd yn cynnwys 9 A*/A.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr