Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd

Daeth Mr Urdd i ymweld â’r ysgol dydd Gwener ddiwethaf i ddathlu Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd gyda ni. Yn ystod y dydd cafodd y disgyblion gyfle i ddysgu am holl draddodiadau a diwylliant Cymru .

Llwyddwyd codi £736.35 tuag at waith yr Urdd hefyd – diolch i bawb oedd ynghlwm yn y dydd.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr