Diwrnod Cymreictod

Cafodd pawb diwrnod arbennig ddoe yn dathlu ein Cymreictod. Diolch yn fawr iawn i’r Welsh Whisperer am berfformio a chyfansoddi, Steff o Cered am y gweithdai Uwkelele, Elan Lewis am y gweithdai dawnsio, i Seren a Sbarc am ymweld ac i’r staff i gyd am eu paratoadau. Diwrnod gret.

Dathlu ein Cymreictod

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr