Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel – 7/2/2017

Gwybodaeth ac adnoddau ar gyfer Disgyblion
http://hwb.wales.gov.uk/esafety-pupilzone

Gwybodaeth ac Adnoddau ar gyfer Rhieni
http://hwb.wales.gov.uk/esafety-parentzone

Parth e- Ddiogelwch
Mae’r parth e-Ddiogelwch yn cynnwys adnoddau, dolenni, cyngor a chymorth i blant a phobl ifanc, rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn y byd addysg, ac mae’n hybu arferion diogel a chyfrifol wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd gan bawb.
http://hwb.wales.gov.uk/esafety-index#ceop

Rhestrau Chwarae adnoddau diogelwch ar-lein
Bob mis, bydd SWGfL, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, yn cyflwyno amrywiaeth o adnoddau e-Ddiogelwch ar un o’r 8 thema allweddol sydd wedi’u cynnwys yn ein adnodd diogelwch ar-lein.
http://hwb.wales.gov.uk/online-safety-resource-playlists

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr