Diwrnod Ymwybyddiaeth Syndrom Downs

World Down’s Syndrome Day

Cynhelir Diwrnod Ymwybyddiaeth Syndrom Downs Ddydd Mawrth 21ain o Fawrth yn yr ysgol.  Caniateir i ddisgyblion wisgo ‘Sanau Gwirion’ gyda’r wisg ysgol arferol ar y diwrnod ond iddynt ddod â chyfraniad o £1 tuag at yr elusen.  Bydd yna hefyd Stondin Gacennau amser egwyl.

Diolch ymlaen llaw am eich cefnogaeth.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr