Dyddiad Cau Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg – 15/01/17!

ccc-duMae dyddiad cau’r Prif Ysgoloriaeth cyn hir blwyddyn 13 felly peidiwch anghofio! Ysgoloriaeth gwerth £3000!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr