Dyniaethau

Cliciwch ar ein logo i weld ein Siarter

Darganfod, Datblygu ac Ysbrydoli

Gyda’n gilydd, yr ydym yn ymrwymedig i greu a pherthyn i faes profiad a dysgu byrlymus, diogel a phwrpasol, lle gall yr holl ddisgyblion  cyflawni eu potensial i’r eithaf, a lle y caiff pawb ei drin gyda pharch a chwrteisi mewn amgylchedd sy’n gynhwysol. 

Byddwn yn pontio tu allan i’r dosbarth er mwyn datblygu disgyblion sy’n medru darganfod a gwerthfawrogi ein cynefin, Cymru a’r Byd.  Rydym am  ein disgyblion i ddatblygu ac  i fabwysiadau’r sgiliau bydd yn allweddol trwy gydol ei hoes. Trwy wneud hyn, gallwn sicrhau bod pob disgybl yn ein gadael gyda dealltwriaeth o’r gorffennol a’r presennol a fydd yn eu galluogi i barchu eu cyd-ddyn a’u hamgylchedd fel aelodau cyfrifol ein cymdeithas a’u hysbrydoli i ymddwyn yn foesol wrth iddynt bontio mewn i’r dyfodol.