Eisteddfod Gylch yr Urdd

Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cystadlu yn Eisteddfod Gylch yr Urdd – da iawn!

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr