Eisteddfod Iau 2017

Cafwyd diwrnod llwyddiannus arall yma ym Mro Pedr ar Fawrth y 1af wrth i ni ddathlu Dydd Gwyl Dewi gydag Eisteddfod disgyblion y cynradd. Diolch i bawb am eu cymorth.

We had another very successful day in Bro Pedr on March 1st as we celebrated Saint David’s Day with the Junior Sector Eisteddfod. We wish to thank everyone for their support.

Eisteddfod Iau 2017 - Oriel Lluniau/Photo Gallery

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr