Eisteddfod Offerynnol Sirol yr Urdd

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion a fu’n cymryd rhan yn Eisteddfod Offerynnol Sirol yr Urdd yr wythnos hon a llongyfarchiadau mawr i’r canlynol ar eu llwyddiannau:

Cerys Angharad

Cerys Angharad Jones 1af/st

(Unawd Telyn bl.6 ac iau/Harp Solo year 6 and under)

Elan piano

Elan Jones 2il/nd

(Unawd Piano bl.10 ac o dan 19 oed/Piano Solo, Year 10 and under 19 years of age)

sioned piano

Sioned Fflur Davies 1af/st

Unawd Piano bl.7, 8 a 9/Piano Solo years 7, 8 & 9

Cerddorfa
Ensemble wrthi

Gwnaeth Cerddorfa ac Ensemble yr ysgol yn dda iawn hefyd/

The School’s Orchestra & Ensemble did really well as well.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr