Eisteddfod Sirol yr Urdd

Llongyfarchiadau i bawb oedd yn cymryd rhan yn Eisteddfod Sirol yr Urdd ac Eisteddfod Ddawns y Sir yn ddiweddar. Roedd pawb wedi gweithio’n galed iawn ac roedd y perfformiadau’n rhagorol. Da iawn chi!

Hoffwn ddiolch hefyd i Mrs Sally Saunders am hyfforddi’r perfformiadau dawns a diolch i Nia Davies Drefach am dynnu lluniau.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr