Eisteddfod Sirol yr Urdd

Llongyfarchiadau i’r disgyblion a fu’n cymryd rhan yn yr Eisteddfod Ddawns Sirol yr Urdd wythnos diwethaf.

Grŵp dawns aml-gyfrwng Ysgol Bro Pedr yn cipio’r ail wobr yn yr Eisteddfod Sirol. Diolch i Sally Saunders am hyfforddi.

Grŵp dawnsio disgo Ysgol Bro Pedr hefyd yn cipio’r ail wobr yn yr Eisteddfod Sirol. Diolch unwaith eto i Sally Saunders am hyfforddi.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr