Eisteddfod yr Urdd 2017 – Canlyniadau Celf a Chrefft/Art and Craft Results

Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol ar eu llwyddiannau/Congratulations to the following on their achievements:

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr