Eisteddfod Ysgol Iau 2018

Llongyfarchiadau mawr iawn i bawb a oedd yn cystadlu eleni – gwaith arbennig!

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr