General News

Cwpan y Byd Dartiau Iau

Junior Darts World Cup

Congratulations to Elonwy from 9Pedr on her achievements in the Junior Darts World Cup in Gibraltar over the last few days.

Diwrnod y Cofio

Remembrance Day

Remembrance Day in Bro Pedr

TGAU – Canllaw Adolygu i Rieni

GCSE - Revision Guide for Parents

Revision Guide for Parents and Carers of GCSE pupils.

Cyngor Ysgol

School Council

The senior section School Council met for the first time today. We had mature discussions and interesting ideas from the crew, with everyone looking forward to working together on exciting projects.

Dartiau Iau Cymru

Junior Darts in Wales

Congratulations to Elonwy from year 9 who has been selected to represent the Wales B team at the Junior Darts Corporation World Cup and World Championships in Gibraltar next month. Elonwy will join her sister Llinos, a former pupil, on the team along with two boys from South Wales.

Cwrs Haf Preswyl ‘Discover Bath’

Discover Bath Summer Residential Course

Llongyfarchiadau Klaudia Kalinowska o flwyddyn 13 ar gwblhau’r cwrs haf …

“Shwmae Su’mae!”

“Shwmae Su’mae!”

Cyfarchion ar ddiwrnod Shwmae, shwmae oddi-wrth y disgyblion a’r Staff yn Ysgol Bro Pedr.
Greetings from the pupils and staff at Ysgol Bro Pedr on Shwmae Day.

Sioe Ceffyl y Flwyddyn

Horse of the Year Show

Congratulations to Annie from year 7 on her achievement in the Horse of the Year show – the biggest horse show in the world!

Cyngor Ysgol Bro Pedr 2021-22

Bro Pedr School Council 2021-22

Congratulations to the following pupils who have been elected to represent their year on the Student Council

#HelloYellow

#HelloYellow

Ar Dydd Gwener 8fed o Hydref, cymerodd Ysgol Bro Pedr rhan yn y diwrnod #HelloYellow …

English