Er Sylw!

Athletau Trac a Maes Rhyngwladol SIAB

SIAB International Track and Field Athletics

Congratulations to Osian, Sion and Zara on their recent Athletic achievements

Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe

Step Up to Swansea University

Congratulations to Danny from year 13 who has successfully completed the Step Up to Swansea University program

Tîm Rygbi Dan 16 Ysgolion Ceredigion

Ceredigion Schools Under 16 Rugby Team

Congratulations to Levi, Gruff, Steffan and Llion from year 11 and Nathaniel (a former pupil of the school) on being selected as members of the Ceredigion Schools Under 16 Rugby Team.

Arlunwyr Graffiti’r Dyfodol

Graffiti Artists of the Future

Year 3 pupils had a fantastic experience decorating the school sports shed

Cadair Olwyn Newydd

New Wheelchair

Many thanks to Cantre Mobility, Aberaeron for the kind donation of a wheelchair to the school

Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi

Hywel Teifi Memorial Scholarship

We would like to congratulate Alpha Evans, a former pupil of the school, who has won the inaugural Hywel Teifi Memorial Scholarship

Sioe Ceffyl y Flwyddyn

Horse of the Year Show

Llongyfarchiadau mawr i Annie o flwyddyn 7 am fod yn gymwys ar gyfer sioe Ceffyl y Flwyddyn …

Bowlio

Bowls

Cynhaliwyd cystadleuaeth Parau tair bowl Cymdeithas Bowlio Cymru dan 18 ar ddydd Sul y 5ed o Fedi …

Cit Chwaraeon Newydd – Linc archebu

New Sports Kit - Order Link

Our PE department is introducing a new uniform for the PE and Games lessons in September 2021.

Pob Lwc Osian!

Good Luck Osian!

Pob lwc i Osian Roberts o flwyddyn 11 yn yr ‘UK School Games National Final’ heddiw. Linc i wylio yma!

English