Letters

Blynyddoedd 12-13 / Years 12-13

04.03.21 – Qualifications Wales -Letter to learners re. appeals, timeline and equalities (Summer 2021)703.3 KB04.03.21 – Qualifications Wales – Llythyr at ddysgwyr ynglŷn ag apelio, llinell amser a chydraddoldeb (Haf 2021)719.6 KB12-03-21 – COVID-19 Rapid Lateral Flow Self-Test – Letter to parents of years 10-13 pupils128.8 KB12-03-21 – Phrofion Llif Unffordd – Llythyr i rieni blynyddoedd 10-13139.2 KB24-04-21 – Ymddygiad (Campws Uwchradd) – Behaviour (Senior Campus)1.7 MB26-04-21 – Dyddiadau Allweddol (campws 3-19) – Key Dates (3-19 campus)154.7 KB12-05-21 – Adborth yr holiadur ynghylch dychwelyd i'r ysgol – Feedback from the questionnaire regarding the return to school312.9 KB13-05-21 – Blwyddyn 12. Trefniadau'r wythnosau nesaf – Year 12. Arrangements for the following weeks217.6 KB20-05-21 – Blwyddyn 13 (Trefniadau wythnos nesaf a gwybodaeth bwysig) – Year 11 (arrangements for next week & other important information)218.8 KB20-05-21 – Trefniadau'r wythnosau nesaf a Tasgau ymchwil (Bl.12) – Arrangements for the following weeks & Research Tasks (Yr.12)423.4 KB20-05-21 – Bl.11-13 (neges wrth Gymwysterau Cymru) – Years 11-13 (a message from Qualifications Wales)183.8 KB10-06-21- Bl.Yr.12 – Trefniadau ar gyfer rhannu’r canlyniadau UG dros dro – Arrangements for sharing temporary AS results372.7 KB10-06-21- Bl.Yr.13 – Trefniadau ar gyfer rhannu’r canlyniadau Lefel A dros dro – Arrangements for sharing temporary A Level results372.6 KB
English