Ymarfer Corff! – llwyth o ymarferion i wneud adref

Dyma lwyth o ymarferion a heriau i wneud i bob lefel!

Mae ryseitiau diddorol yma hefyd! Beth am drio ambell un a danfon y lluniau i Mr Rumble ar gyfer Llais Pedr Bach!

Cadwch yn heini, a phob hwyl!

Sianeli YouTube & Safleoedd ‘Workout’ arall:

JUST DANCE!

Gall y tiwtorial Sid Shuffle yma o Continental Drift helpu o bosib.

(Rydym yn siŵr bydd yr arbenigwyr Mr H Roderick a Mr G Morgan yn fodlon arwain y ddawns yma unwaith fydd pawb yn ôl yn yr ysgol! Rhywbeth i edrych ymlaen at!!!)

Jump Rope Dudes

Fideos o ‘Beginner Jump Rope Workout’ – workouts mwy arbenigol

Teulu FFIT

Workouts dyddiol trwy gyfrwng y Gymraeg

Sianel YouTube FFIT Cymru

Fitness Blender

Cyfres o fideos workout hir, ymarferion unigol, rhaglenni workout, yoga a llawer mwy.

GET KIDS MOVING

Cyfres o workouts sawl thema gan Glenn Higgins Fitness e.e Star Wars, Marvel ayb …

The Body Coach TV

Ymarfer Corff gyda Joe Wicks – yn fyw o ddydd Llun i ddydd Gwener am 9 y bore

Chwaraeon Anabledd Cymru:

Mae rhai adnoddau defnyddiol iawn a gynhyrchwyd gan Chwaraeon Anabledd Cymru ar eu gwefan – mae eu rhestr chwarae ‘In This Together’ ar YouTube yn arddangos clipiau byr o bobl ifanc ag anableddau sy’n gwneud ymarferion allweddol gartref. Mae’r fideos cynhwysol hyn wedi creu argraff fawr ar eu staff ac maent yn awyddus iawn i’w cael nhw allan i’n pobl ifanc. Mae 32 fideo yna ac yn bwysig iawn, mae yna ddau o bobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan.

Gellir gweld Mia Lloyd o Aberteifi yma: https://www.youtube.com/watch?v=N-2XP3Hp8QM&list=PLJ-i1MUdoAcLBhoNrLhPtRBf3_2Fvo9_K&index=18&t=0s

Gellir gweld Kai Hamilton Frisby o Aberystwyth yma: https://www.youtube.com/watch?v=Kte1SUopggA&list=PLJ-i1MUdoAcLBhoNrLhPtRBf3_2Fvo9_K&index=32

Mae’r holl fideos eraill ar yr un rhestr chwarae.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr