Ffair Nadolig yr ysgol 4/12/18

poster - ffair nadolig 2018 (2)
poster - ffair nadolig 2018 (1)

Cynhelir Ffair Nadolig yr ysgol ar Ragfyr 4ydd am 6 o’r gloch yn neuadd y Sector Hŷn a diolch i’r GRA am drefnu. Gall y plant cynradd ac uwchradd ddod i’r ysgol mewn dillad o’u dewis ar y diwrnod hwn gan ddod â nwyddau ar gyfer y stondinau neu gyfraniad ariannol am gael gwneud hyn:-

Meithrin, Derbyn – Addurniadau Nadolig

Bl 1 a 2 –  Anrhegion wedi lapio i’r Twba lwcus

Blynyddoedd 3, 4 ,5 a 6 – Deunyddiau Ymolchi

Blynyddoedd 7 ac 8 -Tuniau

Blynyddoedd 9 a 10 -Deunyddiau ymolchi

Blynyddoedd  11, 12,13.- Poteli

Bydd elw’r noson yn mynd tuag at brynu adnoddau i’r ysgol.

Diolch yn fawr iawn.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr