Ffair Nadolig Ysgol Bro Pedr

Ffair Nadolig – 3/12/2019 – Croeso cynnes i bawb!

Mwy o wybodaeth ar y posteri isod a’u dyluniwyd gan ddisgyblion o flynyddoedd 3&4:

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr