Ffeinal Bowlen Lawrence Miller

Llongyfarchiadau i dîm dan 15 Ceredigion a fu’n chwarae yn Ffeinal Bowlen Lawrence Miller yn Stadiwm y Principality yr wythnos hon.

Roedd y bechgyn yn anlwcus i golli 26-7 erbyn tîm gryf Cwm Rhymni.

Hoffwn ddweud da iawn hefyd i’r bechgyn o Ysgol Bro Pedr a wnaeth chwarae rhan yn yr achlysur arbennig yma. Yn y llun isod (o chwith i dde) yw Rhys Rooke-Williams, Owen Heath, Jac Williams, Carwyn Rosser (capten y tîm) a Bryn Janes.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr