Garddio

Diolch yn fawr iawn i Mr a Mrs Pink sydd wedi bod yn addysgu ac yn gweithio ar sgiliau garddio’r disgyblion. Gwerthfawrogwn eu gwaith yn fawr.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr