Gwasanaeth Gobaith

côr campws iau

Cor cynradd Ysgol Bro Pedr a fu’n perfformio yn y Gwasanaeth Gobaith yn Eglwys Sant Pedr . Diolch i’r disgyblion, i Miss Heledd Besent am hyfforddi ac i Miss Sandra Davies am gyfeilio.

Llongyfarchiadau hefyd i’r disgyblion o’r Campws hŷn a fu’n fuddugol am ysgrifennu barddoniaeth ar gyfer y gwasanaeth sef 1af Twm Ebbsworth a Rosie Nasr Butler 2il Lucy Hill a Nia Davies a 3ydd Beca Roberts ac Elain Williams.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr