Gwasanaeth Nadolig

Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion a staff y Meithrin a’r Derbyn yn Ysgol Bro Pedr am wasanaeth Nadolig hyfryd  a diolch i bawb a ddaeth i gefnogi. Nadolig llawen i chi gyd.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr