Gweithdy i’r plant

gwenllian beynon - poster

Yn ystod mis Chwefror mi fydd cymdogaeth Cribyn – am y tro cyntaf ers blynyddoedd mawr – yn dathlu Ffair Sant Silin.

I baratoi ar gyfer yr achlysur mawr ddydd Sadwrn, 13 Ionawr (2.00 o’r gloch) mi fydd yr artist Gwenllian Beynon yn helpu plant y pentre (a phawb sy’n ifanc ei feddwl) i greu baneri mawr i’w cario o’r Cae Ffair (gynt) ger Penlancapel i’r ysgol ar ddydd gŵyl Sant Silin (10 Chwefror).

Mi fydd prynhawn y gweithdy hwn yn gyfle da i holl blant Cribyn – i le bynnag ysgol ma’ nhw’n mynd – ddod ynghyd i joio mas draw wrth ddod i nabod ei gilydd.

Ma’ pob croeso i rieni sefyll yn gwmni i’r plant a thorchi llewys hefyd, os y’ch chi am.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr