Gwerthu Cacennau

Robyn Jones gyda rhai o aelodau eraill dosbarth 3/4 Dulas a fu’n gwerthu cacennau gan codi swm o £326.86 ar ddydd Gwener er mwyn codi arian tuag at Ty Hafan. Diolch yn fawr iawn i chi fel rhieni a phlant am eich cefnogaeth a phob hwyl i Robyn a fydd yn cerdded yr Wyddfa cyn diwedd y mis tuag at yr elusen teilwng yma.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr