Gwisg Ysgol

Rheolau Gwisg Ysgol Bro Pedr

Crys polo porffor (gyda bathodyn yr ysgol) neu grys gwyn a thei swyddogol yr ysgol Siwmper/cardigan llwyd (gyda streip porffor a bathodyn yr ysgol) a/neu fflîs yr ysgol (siwmper du i’r 6ed).

Sgert ddu, blaen (dim mwy na 10cm uwchben y ben-glin) gyda theits du trwchus.

Trowsus du, main neu syth Siorts du plaen, wedi’u teilwra (dim mwy na 10cm uwchben y ben-glin) Pasg hyd hanner tymor Hydref yn unig.

Esgidiau neu dreinyrs du, plaen.

Ni chaniateir: trowsusau tynn, ‘leggings’, trowsusau tracwisg, ‘hoodies’, hetiau a chapiau, bŵts, gemwaith yn y wyneb neu gorff (caniateir un styd ymhob clust), lliw gwallt annaturiol a phatrymau yn y gwallt, colur eithafol, farnais ewinedd lliwgar, ewinedd ffals / ‘gels’ / ‘acrylics’.

Gwybodaeth am y Grant Datblygu Disgyblion (GDD) (Cyngor Sir Ceredigion)

Gellir archebu gwisg ysgol o dderbynfa’r ysgol (campws uwchradd)
Cymraeg