Gwisg Ysgol

Rheolau Gwisg Ysgol Bro Pedr

Crys polo porffor (gyda bathodyn yr ysgol) NEU grys gwyn a thei swyddogol yr ysgol

Siwmper/cardigan llwyd (gyda bathodyn yr ysgol) a/neu fflîs yr ysgol (siwmper du i’r 6ed).

Sgert ddu, blaen gyda theits du trwchus.

Trowsus du, main neu syth.

Siorts du plaen, wedi’u teilwra (Pasg hyd hanner tymor Hydref yn unig)

Esgidiau, bŵts isel neu dreinyrs du, plaen.

Ni chaniateir: trowsusau tynn, ‘leggings’, trowsusau tracwisg, ‘hoodies’, hetiau a chapiau, gemwaith yn y wyneb neu gorff (caniateir un styd ymhob clust a styd fach yn y trwyn), lliw gwallt annaturiol a phatrymau yn y gwallt, colur eithafol, farnais ewinedd lliwgar, ewinedd hir iawn.

Gwybodaeth am y Grant Datblygu Disgyblion (GDD) (Cyngor Sir Ceredigion)

Cit Chwaraeon Newydd – Medi 2021 / New Sports Kit – September 2021
Gellir archebu gwisg ysgol o dderbynfa’r ysgol (campws uwchradd)

Cit Chwaraeon Newydd

Mae ein hadran Addysg Gorfforol yn cyflwyno gwisg newydd ar gyfer y gwersi Addysg Gorfforol a Gemau ym mis Medi 2021. Mae’r cit yn hollol opsiynol ar hyn o bryd.

Mae’r wisg fwy modern yma yn addas ar draws yr holl weithgareddau o rygbi a hoci i gymnasteg. Gweler enghraifft o’r top newydd yn y llun. Bydd logo’r ysgol a’r brand ActifYBP yn cael eu hychwanegu at y wisg.

Byddwch yn gallu prynu’r cit oddiwrth y cwmni lleol, GG Designs: www.ggdesignsonline.com

Bydd disgyblion hefyd yn gallu personoli eu dillad trwy roi llythrennau eu henwau ar unrhyw eitem a brynir.

Os oes unrhyw gwestiwn, plîs e-bostiwch gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk