Gwobr Arian y Siarter Iaith!

Llongyfarchiadau i Ysgol Bro Pedr am fod yn un o’r ysgolion cyntaf yng Ngheredigion i dderbyn Gwobr Arian Siarter Iaith Llywodraeth Cymru. Yn y llun gwelir rhai aelodau o’r Pwyllgor Cymreictod gyda Mrs Jane Wyn (Pennaeth) Mr Heulyn Roderick (Pennaeth Cynorthwyol) a Mrs Llinos Jones (Pennaeth Cynorthwyol a Chydlynydd Cymreictod).

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr