Hygyrchedd

Mae Ysgol Bro Pedr yn ymrwymedig i sicrhau bod ein gwefan yn hygyrch i bawb. Ein nod yw cydymffurfio ag ysbryd y Ddeddf Cydraddoldeb, a ddisodlodd y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd (DDA) ym mis Hydref 2010, ac i ddilyn Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe W3C (WCAG), 2il fersiwn (2008). Os oes gennych unrhyw sylwadau ynglŷn â hygyrchedd y safle hwn, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Defnyddio’r Allwedd ‘Tab’

Mae pob ffurflen ar y wefan hon yn defnyddio dilyniant tab rhesymegol. Gallwch hefyd ddefnyddio’r allwedd ‘Tab’ ar eich bysellfwrdd i symud rhwng cysylltiadau ar dudalen. Mae un clic ar ‘Tab’ yn dangos y cysylltiad nesaf; mae ‘Shift + Tab’ yn dangos y cysylltiad blaenorol.

Teilwra’r hyn yr ydych yn ei weld

Er mwyn cael cymorth ar deilwra’r hyn yr ydych yn ei weld ar y wefan hon, gweler gwefan y BBC:  My Web My Way ynghyd â gwefan AbilityNet: My Computer, My Way.

Rydym wedi ceisio sicrhau bod yna ddigon o wrthgyferbyniad yn ein tudalennau, ond os oes unrhyw gyfuniad lliw yn achosi problemau i chi, rhowch wybod i ni.

Newid Maint Testun

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn cynnwys y gallu i newid maint y testun ar y sgrin ar gyfer eich anghenion. Fel arfer, byddwch yn dod o hyd i’r opsiwn hwn yn y ddewislen ‘View’. Os ydych yn defnyddio porwr mwy diweddar ac os oes gennych lygoden ag olwyn, mae’n bosibl y gallwch newid maint y testun (ar PC neu Mac) drwy ddal y botwm ‘Ctrl’ i lawr a sgrolio olwyn y llygoden.

Porwyr Gwe

Efallai y gwelwch fod fersiynau mwy diweddar o borwyr  y we yn cynnig mwy o opsiynau ar gyfer teilwra’r hyn yr ydych yn ei weld. Gallwch ddod o hyd i’r fersiynau diweddaraf o’r porwyr gwe mwyaf poblogaidd yma:

Microsoft – Internet Explorer
Mozilla – Firefox
Apple – Safari

Technoleg Gynorthwyol

JAWS: darllenydd sgrîn
Lynx: porwr gwe-destun

Dolenni a Lawrlwythiadau

Bydd dolenni allanol yn agor gan amlaf mewn ffenestr newydd a bydd dolenni mewnol gan amlaf yn agor yn yr un ffenestr. Rydym wedi ceisio gwneud yn siŵr bod dolenni cyswllt yn addysgiadol ac nid yn cael eu hailadrodd ar y dudalen.

I weld ffeiliau PDF, bydd angen darllenydd PDF fel Adobe Acrobat Reader, sydd ar gael am ddim o wefan Adobe. I weld dogfen Word, defnyddiwch Microsoft Word, neu un o’r darllenwyr Word eraill sydd ar gael am ddim o wefan Microsoft. Fel arall, gallwch ddefnyddio meddalwedd Open Source tebyg sef ‘Open Office’ sydd ar gael o Apache.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr