Diwrnod Celf Ryngweithiol

art (10)_opt

Ar ddydd Iau, Ionawr 14eg bu holl ddisgyblion blwyddyn 9 draw i Brifysgol y Drindod Dewi Sant, campws Llanbed, i gymryd rhan mewn Diwrnod Celf Ryngweithiol. Roedd y staff o’r adrannau Archeoleg ac Anthropoleg yn arwain gweithdai amrywiol megis gwneud modelau clai, gwerthuso arteffactau o’r Aifft ac edrych ar ddarn o bren dan ficrosgop, ar gyfer grwpiau o ddisgyblion blwyddyn 9.

Interactive Art Day

Arweiniodd yr arlunydd a darlithydd Eloise Govier gweithdy blwyddyn gyfan, lle bu’n creu draig anferth symudol. Cafodd y disgyblion tipyn o hwyl yn y gweithdy rhyngweithiol fel y gwelir o’r lluniau!

Rhoddodd y diwrnod cyfle i’r disgyblion cael profi rhan o fywyd myfyriwr ar gampws ac rydym yn hynod o ddiolchgar iddynt am eu cyswllt parhaol gyda’r adran gelf yma yn yr ysgol.

 

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr