Campws Cynradd – Gwaith Ysgol

Y Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2)

Cliciwch ar y dosbarth perthnasol isod er mwyn cael mynediad at adnoddau dysgu yn ystod y cyfnod y bydd yr ysgol ar gau.

Fe fydd yr un gwaith yn cael ei ddanfon drwy ‘Parentmail’  ar Ddydd Llun.

Diolch am eich cefnogaeth,

Mrs Ll. Jones

Pennaeth Cynorthwyol

Syniadau ar gyfer wythnos – 06/07 – 10/07 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 29/06 – 03/07 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 22/06 – 26/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 15/06 – 19/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 08/06 – 12/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 01/06 – 05/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 18/05 – 22/05 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 11/05 – 15/05 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 04/05 – 08/05 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 27/04 – 01/05 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 06/07 – 10/07 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 29/06 – 03/07 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 22/06 – 26/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 15/06 – 19/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 08/06 – 12/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 01/06 – 05/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 18/05 – 22/05 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 11/05 – 15/05 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 04/05 – 08/05 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 27/04 – 01/05 2020:

Syniadau’r Pasg:

Ideas for the Reception Class

Thema’r wythnos 20-24/04/2020 yw’r ‘Llythyren B / Bili Broga’ – dyma rhai syniadau

Syniadau ar gyfer wythnos – 06/07 – 10/07 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 29/06 – 03/07 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 22/06 – 26/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 15/06 – 19/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 08/06 – 12/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 01/06 – 05/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 18/05 – 22/05 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 11/05 – 15/05 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 04/05 – 08/05 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 27/04 – 01/05 2020:

Syniadau’r Pasg:

Year 1 and 2 work sheet

Syniadau ar gyfer 20-24/4/20

1 Aeron

1 Dewi

1 Teifi

Syniadau ar gyfer wythnos – 06/07 – 10/07 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 29/06 – 03/07 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 22/06 – 26/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 15/06 – 19/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 08/06 – 12/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 01/06 – 05/06 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 18/05 – 22/05 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 11/05 – 15/05 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 04/05 – 08/05 2020:

Syniadau ar gyfer wythnos – 27/04 – 01/05 2020:

Syniadau’r Pasg:

Year 1 and 2 work sheet

Syniadau ar gyfer 20-24/4/20:

2 Aeron

2 Dwynwen

Rhestr Cefnogaeth

Dyma fersiwn newydd o Gyfeirlyfr Cefnogaeth Lles Ysgolion Ceredigion. Mae’n cynnwys rhestr gwefannau ac appiau newydd ynghyd a rhestr adnoddau ymarferol i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n berthnasol i COVID 19

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr