Llongyfarchiadau Beca!

Llongyfarchiadau mawr i Beca Roberts o flwyddyn 10 sydd wedi bod yn serennu ym myd Athletau Cymru.

Ar ddydd Sadwrn Hydref 7fed, bu Beca’n cystadlu ym mhencampwriaeth ‘Digwyddiadau Cyfunol’ Dan Do Athletau Cymru ac Ysgolion Cymru. Dyma’r tro cyntaf i Beca cymryd rhan mewn cystadleuaeth ‘Dan Do’ ac ar ôl perfformiadau cryf a chyson yn y 5 disgyblaeth, sef y naid hir, clwydi, naid uchel, pwysau a’r ras 800 metr, yn ystod y dydd, gorffennodd yn y 3ydd safle ac ennill medal efydd.

Yn dilyn hyn, cafodd Beca ei dewis i fod yn aelod o dîm dan 16 oed Athletau Cyfunol Cymru a oedd yn cystadlu yng Nglasgow ar Dachwedd y 10fed. Mae hyn yn dipyn o gamp gan mai dim ond ers chwech mis mae Beca wedi bod yn dechrau ymarfer a chystadlu yn y maes. Dyma rhai lluniau ohoni yn y stadiwm dan do yng Nglasgow.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr