Llongyfarchiadau Lisa!

Llongyfarchiadau mawr i Lisa Evans sy’n ddisgybl ym mlwyddyn 12 yn Ysgol Bro Pedr ar ennill y wobr gyntaf yng Ngwobrau Arloesedd CBAC. Dyfarnwyd ei gwaith Dylunio a Thechnoleg Tecstilau fel y gwaith TGAU mwyaf arloesol yng Nghymru gyfan!

Creodd Lisa ffrog a ysbrydolwyd gan y 60au a chafodd ei dylunio drwy ddefnyddio CAD (dylunio drwy gymorth cyfrifiadur). Cynhyrchwyd y ffrog drwy dorri’r patrwm geometrig cywrain yn y ffabrig gan ddefnyddio’r peiriant Laser. Mae’n ffrog amlbwrpas sy’n ddelfrydol ar gyfer mynd ar wyliau dramor. Gellir gwisgo’r ffrog dros wisg nofio wrth ymlacio ger y pwll ac yna gall haenen waelod gael ei hychwanegu gan drawsnewid y ffrog ar gyfer y nos.

Derbyniodd Lisa ei gwobr o £250 (a £150 i’r adran Dylunio a Thechnoleg) wrth y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams mewn seremoni wobrwyo yn y Senedd ym Mae Caerdydd ar Ragfyr y 5ed.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr