Llongyfarchiadau Nest

Nest

Llongyfarchiadau gwresog i Nest Jenkins ar ennill Tlws Llenyddol yr Ifanc yn Eisteddfodau Cenarth, Llanllyfni a Swyddffynnon yn ddiweddar.
Dal ati Nest!

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr