Llwyddiannau Brynmor!

Llongyfarchiadau i Brynmor yn ei lwyddiannau ym myd Dartiau/Congratulations to Brynmor in his success in the world of Championship Darts.
Ym mis Mai eleni bu Brynmor yn Chepstow ynghyd â nifer o fechgyn eraill o Gymru, yn cystadlu am le ar y Tîm Dartiau Iau gyda’r Junior Darts Corporation, a fyddai’n cynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau JDC y Byd a Chwpan JDC y Byd 2019. Gwnaeth Brynmor yn arbennig ac fe gafodd ei ddewis fel un o’r 5 ar gyfer y tîm. Cafodd y 5 arall eu dewis dros yr wythnosau oedd i ddilyn.
Ar Fedi’r 23ain hedfanodd Brynmor allan i Gibraltar gyda’r tîm ar gyfer tridiau o gystadlu yn erbyn chwaraewyr darts gorau’r byd. Cynhaliwyd y twrnamaint cyntaf, sef Cwpan y Byd, yn Europa Point lle bu 26 tîm (sy’n cynrychioli chwe chenedl) yn cystadlu. Bu Brynmor yn cystadlu dros dîm Cymru A; yn curo timau Canada ac Iwerddon B, ond yn brin colli i dîm Denmarc ac yn diogeli’r 16eg le yn y bencampwriaeth. Roedd y twrnamaint nesaf yn erbyn tîm talentog Gibraltar A, ac er ymdrech arbennig y bechgyn, colli gwnaethant (gellir gweld y twrnamaint yma ar Youtube). Gwnaeth Brynmor yn arbennig; ennill pob un o’i gystadlaethau trwy gydol y digwyddiad tîm.

Yn ystod yr ail ddiwrnod, cynhaliwyd y Gystadleuaeth Agored Ryngwladol gyda chwaraewyr yn cystadlu’n unigol. Roedd y cystadlu’n anodd iawn ac er iddo ennill sawl gystadleuaeth a churo’r cyfartaledd uchaf ar gyfer tri dart ar draws y bencampwriaeth gyfan, unigolyn o Seland Newydd aeth ymlaen i’r rownd nesaf.
Cynhaliwyd Pencampwriaethau’r Byd ar ddiwrnod olaf y cystadlaethau. Yn anffodus, er cystadlaethau agos yn erbyn bechgyn hŷn a bechgyn mwy profiadol, methodd yr un o fechgyn Cymru ddringo’n uwch na rhif 32. Roedd tîm bechgyn Cymru’n cystadlu ar eu gorau ac wedi llwyddo casglu profiad gwerthfawr iawn drwy wneud. Cafodd y bechgyn cyfle i gwrdd â llu o chwaraewyr proffesiynol hefyd, gan gynnwys chwaraewr gorau’r byd ar hyn o bryd sef Michael Van Gerwen.
Ar Hydref 24ain, cynrychiolodd Brynmor Gymru unwaith eto, ac ym mhencampwriaethau’r Mudiad Dartiau Prydain y tro yma. Roedd yn rhan o’r tîm iau ar gyfer cystadlaethau Meistri’r Byd a’r Qualifiers ar gyfer Ieuenctid y Byd yn Grays yn Essex. Yn anffodus collodd y gystadleuaeth yn erbyn chwaraeydd Saesneg ym Meistri’r Byd ac er ei berfformiad arbennig, collodd yn erbyn chwaraewr o Gibraltar yn Qualifier yr Ieuenctid.
Nid oes cystadlaethau rhyngwladol nes y gwanwyn, felly bydd Brynmor yn parhau i chwarae yng Nghynghrair Tref Llanbed, Academi Dartiau Iau Bedlam a gyda thîm Ieuenctid Gorllewin Cymru gyda’r gobaith o ennill mwy o brofiad ar gyfer ymladd am le ar y tîm cenedlaethol 2020.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr