Llwyddiant TGAU Disgyblion Ysgol Bro Pedr

Roedd canlyniadau TGAU Ysgol Bro Pedr yn wych eleni a dywedodd Jane Wyn, Pennaeth, bod y disgyblion wedi dod â chlod i’r Ysgol.

Gyda’r canran llwyddo yn 95% – roedd un ym mhob pump disgybl wedi derbyn o leiaf 5 gradd A*/A.

“Rydym yn falch iawn o lwyddiant pob disgybl, ac rydym yn dymuno pob llwyddiant iddynt yn y dyfodol,” dywed Mrs Wyn.

“Mae llwyddiant y disgyblion yn adlewyrchu yr holl waith caled, safonau addysgu uchel yr Ysgol a chymorth gwerthfawr y rhieni a’r Llywodraethwyr.”

Dyma rai o’r perfformiadau gorau: Catrin Schroder – 12 A*/A; Milosz Zgorski – 9 A*/A, 2 B; Lauren Hill – 9 A*/A, 2 B; Aaron McKay – 9A*/A, 3 B; Aisvarya Sridar – 9 A*/A, 2 B; i enwi ond rhai o’r disgyblion.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr