Llwyddiant TGAU

Roedd yna nifer o wynebau hapus yn Ysgol Bro Pedr, Llanbed, ar y diwrnod canlyniadau TGAU unwaith eto eleni. Derbyniodd Grace Page 12 A*; cafodd Cyffin Thomas 9A*, 2A ac 1B; derbyniodd Cerys Pollock 7A* a 5A a derbyniodd Aoife Wooding 5A*, 6A a 2B, i enwi ond rhai o’r disgyblion.

Dywedodd Jane Wyn, Pennaeth: “Fel Ysgol, rydym yn falch iawn o lwyddiannau ein disgyblion eleni. Ein gobaith yw y bydd y disgyblion yn defnyddio’r canlyniadau yma fel sylfaen ar gyfer y bennod nesaf yn eu bywydau. Fe fydd 69 o ddisgyblion yn dechrau ym Mlwyddyn 12 mis Medi yma a hoffwn ddymuno pob llwyddiant hefyd i’r disgyblion hynny a fydd yn dilyn cyrsiau coleg neu yn mentro i’r byd gwaith. Fel Ysgol, rydym yn ddiolchgar iawn i’r staff am eu holl waith caled ac i deuluoedd y disgyblion am eu cefnogaeth barhaus”.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr